Á Châu Express hướng dẫn các bạn thêm địa vào tài khoản của mình để thuận tiện cho viện vận chuyển về kho.

ch 1: Dùng máy tính

Bước 1: Vào https://taobao.com/, chọn Đăng nhập tài khoản Taobao (请登录

Bước 2: Nhập số điện thoại đã dùng để tạo nick tài khoản Taobao và mật khẩu (84-………)

Bước 3: Ấn vào tài khoản chọn (账户管理)

Bước 4: Cài đặt địa chỉ nhận hàng(收货地址)

Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ số điện thoại 0988435333 để tạo mã khách hàng (MKH)

Địa chỉ kho bên Á Châu Express

Kho Vân Nam (20k/1kg & 2tr/1 khối) : 1 ngày

收货人:陈香-MKH

联系电话:15678435971

所在地区:云南省 / 红河哈尼族彝族自治州 / 河口瑶族自治县/河口镇

详细地址:河口小街农贸市场对面二楼 - MKH

邮政编码:661300

Cách 2: Dùng điện thoại

Bước 1: Vào điện thoải mở phần mềm taobao và đăng nhập bằng nick đã tạo

Bước 2: Chọn (我的淘宝)rồi chọn tiếp (设置)

Bước 3: Chọn (我的收货地址)

Bước 4: Chọn(添加收货地址)

Bước 5: Điền địa chỉ và ấn (保存)

Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ số điện thoại 0988435333 để tạo mã khách hàng (MKH)

Địa chỉ kho bên Á Châu Express

Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ số điện thoại 0988435333 để tạo mã khách hàng (MKH)

Địa chỉ kho bên Á Châu Express

Kho Vân Nam (20k/1kg & 2tr/1 khối) : 1 ngày

收货人:陈香-MKH

联系电话:15678435971

所在地区:云南省 / 红河哈尼族彝族自治州 / 河口瑶族自治县/河口镇

详细地址:河口小街农贸市场对面二楼 - MKH

邮政编码:661300

Trân trọng cảm ơn!