HƯỚNG DẪN GỬI THANH TOÁN TAOBAO

Hỗ trợ - liên hệ dịch vụ

Bộ phận hỗ trợ tiếng trung

0868456488

Bộ phận xử lý khiếu nại

0944671311

Bộ phận kho

0962446169